Pages

Tuesday, March 2, 2010

oooOOhh hati...


Ooh hati..
kenapa jadi tak kerUan...
ooh Hati..
kenapa seperti Hilang haLuan...
oOh hati...
kenapa seperti Tiada TuJuan...


OOh haTI...
bertaHanlah..
Ooh hatI...
BErtahaNlah...
ooooooHHhhh Hati....
BERTahanLaH!!!!!!!!!

Ooh hati..
jaNganlah MeRaJuk...
Ooh Hati...
JanGanlaH maRah...
Ooh Hati...
JanGanlaH paTah....
OOooooooohhhh haTI..
BertaHanLah......

Ooh haTi..
kaU perNah Keras SeperTi Batu...
Kenapa Hari iNi kaU RapUh????
Ooh Hati...
Kau penah TegaP seperTi TianG...
kenaPa haRi iNi kau gOyah???
OOoh Hati...
Kau PerNah tenaNg sePerti hemBusan BaYu...
kenapa haRI INi kau berOmbak bergeloRa?????
OooooOOOOhhHHHhhh haTIiiiiiiiiIiiiii.....
BERTAHANLAH!!!!!!!!!!!
BERTAHANLAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BertahanLah..
Duhai Hati....
BertAHANlah...
wahAI haTI.....
BertahanlaH.....

No comments: